Pomoc v krizovém stavu
COVID-19

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Státní i soukromé instituce zavádějí různá opatření na pomoc podnikatelům. Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu této podpory a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Aktuální informace

p

PRAHA 9 POMÁHÁ SVÝM PODNIKATELŮM

Víme, že bez Vás by Devítka nebyla úplná, a proto Vám nabízíme bezplatnou pomoc. 

p

INFORMACE Z OVĚŘENÝCH ZDROJŮ

Sbíráme informace z ověřených zdrojů jako je Světová zdravotnická organizace nebo orgány veřejné správy.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

 

Co mohu jako zaměstnavatel dělat, co můžu požadovat jako náhradu od státu
nebo jaká náhrada mzdy bude zaměstnancům náležet?

Programy na pomoc podnikatelům

COVID OD ČMZRB

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) připravuje záruční programy COVID Praha a COVID III. Cílem těchto programů a programů COVID I a COVID II, na které se již příjem žádostí uzavřel, je ekonomická pomoc malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou v důsledku výskytu Koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření omezené.

PĚTADVACÍTKA

Ministerstvo financí spolu s Finanční správou představuje program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna.

Zákon byl 9. dubna schválen Senátem a žádosti je možno podávat už nyní.

PROGRAM ANTIVIRUS SCHVÁLENÝ MPSV

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je ohrožena bude poskytován příspěvek na úhradu náhrad mezd,které mají zaměstnancům náležet bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
Příjem žádostí odstartoval v pondělí, 6. 4. 2020.

LIBERAČNÍ DAŇOVÉ BALÍČKY

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a  pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav.  

p

OSTATNÍ OPATŘENÍ NA POMOC PODNIKATELŮM

Aktuální informace o schválených programech na pomoc podnikatelům včetně Ošetřovného pro OSVČ, Odpuštění záloh na pojistné a Opatření zdravotních pojišťoven.

p

PŘIPRAVOVANÉ OPATŘENÍ NA POMOC PODNIKATELŮM

Informace o připravovaných opatřeních, včetně programu COVID III, Záruky COVID Plus, odkladu nájemného pro podnikatele a změny insolvenčního zákona.