Pomoc v krizovém stavu
COVID-19

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Státní i soukromé instituce zavádějí různá opatření na pomoc podnikatelům. Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu této podpory a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Aktuální informace

p

PRAHA 9 POMÁHÁ SVÝM PODNIKATELŮM

Víme, že bez Vás by Devítka nebyla úplná, a proto Vám nabízíme bezplatnou pomoc. 

p

INFORMACE Z OVĚŘENÝCH ZDROJŮ

Sbíráme informace z ověřených zdrojů jako je Světová zdravotnická organizace nebo orgány veřejné správy.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

 

Co mohu jako zaměstnavatel dělat, co můžu požadovat jako náhradu od státu
nebo jaká náhrada mzdy bude zaměstnancům náležet?

Programy na pomoc podnikatelům

COVID I BEZÚROČNÉ ÚVĚRY

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) nabízí bezúročné financování živnostníkům a malým nebo středním podnikům, jejichž aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
Žádosti jsou v současnosti vyhodnocovány a podávání je zastaveno.

COVID II BANKOVNÍ ZÁRUKY

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč.
První kolo příjmu žádostí do Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin.

PROGRAM ANTIVIRUS SCHVÁLENÝ MPSV

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je ohrožena bude poskytován příspěvek na úhradu náhrad mezd,které mají zaměstnancům náležet bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
Příjem žádostí odstartoval v pondělí, 6. 4. 2020.

LIBERAČNÍ DAŇOVÉ BALÍČKY

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a  pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav.  

p

OSTATNÍ OPATŘENÍ NA POMOC PODNIKATELŮM

Aktuální informace o schválených programech na pomoc podnikatelům včetně Pětadvacítky, Ošetřovného pro OSVČ, Odpuštění záloh na pojistné a Opatření zdravotních pojišťoven.

p

PŘIPRAVOVANÉ OPATŘENÍ NA POMOC PODNIKATELŮM

Informace o připravovaných opatřeních, včetně programu COVID III, Záruky COVID Plus, odkladu nájemného pro podnikatele a změny insolvenčního zákona.