Pomoc v krizovém stavu
COVID-19

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Státní i soukromé instituce zavádějí různá opatření na pomoc podnikatelům. Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu této podpory a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

Stručný přehled opatření pro firmy ke stažení (aktuální ke dni 29.4.2020)

Stručný přehled opatření pro OSVČ ke stažení (aktuální ke dni 29.4.2020)

Pomoc Praze

Pracovníci Grant Thornton ve spolupráci s městskými částmi Praha 9, Praha 11, Praha 18 a Praha-Čakovice nabízejí bezplatnou pomoc pro podnikatele. Více informací, včetně kontaktů naleznete na jednotlivých stránkách:

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Sbíráme informace z ověřených zdrojů jako je Světová zdravotnická organizace nebo orgány veřejné správy

 

Co mohu jako zaměstnavatel dělat, co můžu požadovat jako náhradu od státu nebo jaká náhrada mzdy bude zaměstnancům náležet?

 

Tým Grant Thornton připravil přehled dopadu COVID-19 na ocenění podniku i aktiv a modelování dalšího vývoje a jeho zobrazení v účetnictví

 

Programy na pomoc podnikatelům

COVID OD ČMZRB

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) připravuje záruční program COVID III. Cílem tohoto programu je ekonomická pomoc malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou v důsledku výskytu Koronavirové infekce omezené.
Již je možné požádat o záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem.

PĚTADVACÍTKA (OSVČ A SPOLEČNÍCI MALÝCH S.R.O.)

Ministerstvo financí spolu s Finanční správou představuje program přímé podpory pro OSVČ a pro společníky malých s.r.o. ekonomicky zasažení šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé mohli získat finanční prostředky za období od 12. března do 8. června.

Zákon byl 9. dubna schválen Senátem a žádosti je možno podávat už nyní.

PROGRAM ANTIVIRUS SCHVÁLENÝ MPSV

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je ohrožena bude poskytován příspěvek na úhradu náhrad mezd,které mají zaměstnancům náležet bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
Příjem žádostí odstartoval v pondělí, 6. 4. 2020.

LIBERAČNÍ DAŇOVÉ BALÍČKY

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a  pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav.  

p

OSTATNÍ OPATŘENÍ NA POMOC PODNIKATELŮM

Aktuální informace o schválených programech na pomoc podnikatelům včetně Ošetřovného pro OSVČ, Odpuštění záloh na pojistné a Opatření zdravotních pojišťoven.

p

PŘIPRAVOVANÉ OPATŘENÍ NA POMOC PODNIKATELŮM

Informace o připravovaných opatřeních, včetně programu COVID III, Záruky COVID Plus, odkladu nájemného pro podnikatele a změny insolvenčního zákona.