Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) nabízí bezúročné financování živnostníkům a malým nebo středním podnikům, jejichž aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. Úvěr je nabízen bez úroku a bez poplatků ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je 2 roky s možným odkladem splátek až 12 měsíců.

Úvěr je možné použít na:

  • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku,
  • pořízení a financování zásob,
  • další provozní výdaje.