Od vyhlášení nouzového stavu dochází v současné době k ohrožení mnoha firem a OSVČ. Podnikatelé jsou nuceni výrazně omezit fungování svých provozů, nebo ho úplně pozastavit. Dopady těchto skutečností se negativně promítají do jejich ekonomického stavu. Situace je natolik vážná, že může dojit až k ukončení jejich činnosti. Státní i soukromé instituce proto nabízejí různé nástroje a opatření v boji proti ekonomickým důsledkem COVID-19. Vyznat se však v aktuální situaci a možnostech formy podpory od státu a od soukromých institucí, podmínek na jejich získání a jejich kombinovatelnosti není snadné.

Pracovníci Grant Thornton Advisory už více než dva měsíce monitorují možnosti jako pomoct ohroženým podnikatelům a nabízejí pomoc nejen při podání žádosti o státní podporu i při ekonomické, procesní a obchodní restrukturalizaci jejich podnikání. V rámci tohoto projektu jsme už pomohli desítkám firem a podnikatelů různých velikostí požádat o programy COVID od ČMZRB a různou jinou formu státní či soukromé pomoci.

Důvěru nám prokázalo i vedení jednotlivých městské části Praha, když nám svěřili za úkol pomáhat OSVČ, podnikatelům a firmám  v obtížích způsobených nouzovým stavem. V současnosti takto pomáháme městské části Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 18 a Praze – Čakovice. Kontaktovat nás lze telefonicky, emailem, nebo osobně v jednom z našich poradenských center.

Víme, že bez těchto společnosti a jednotlivých podnikatelů by naše společnost nebyla úplná, proto nás těší, že můžeme být partnerem a poskytnout naši pomoc těm, na kterých současná situace dopadá nejvíc.